ZAŚWIADCZENIE O WYWIĄZYWANIU SIĘ Z OBOWIĄZKU UISZCZANIA KAR PIENIĘŻNYCH ZA NARUSZENIE WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA

Każdy podmiot korzystający ze środowiska ubiegający się o zaświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska ma prawo zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o jego wydanie.

Wymagane dokumenty:

Zainteresowany składa wniosek o wydanie zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania kar pieniężnych. Do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy wnosić:

 1. na numer konta Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departamentu Finansów Miasta
  BANK PEKAO S.A.
  26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 2. gotówką bez prowizji w
  • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 18,
  • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Składowa 11,
  • Starostwo Powiatowe, ul. Borsucza 2,
  • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Lipowa 16.

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok
tel.: 85 742 53 78
fax: 85 742 21 04

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:00-15:00

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od daty wpływu wniosku.