Wynik naboru

na stanowisko kierowcy

w Wydziale Administracyjno - Technicznym

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku

Miejsce pracy: Suwałki

 (sprawa nr 210.2.2020)

 

Po przeprowadzeniu procedury naboru, Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wybrał na powyższe stanowisko:

Pana Mirosława Garniewskiego, zam. w Suwałkach