pon., 25/04/2022 - 11:27

KOMUNIKAT O RYZYKU WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOCELOWYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU W 2022 R.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na obszarze miast: Suwałki, Augustów, Łomża i okolice.

Przewidywany czas trwania ryzyka: od dnia 22.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

pon., 28/03/2022 - 08:27

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu dla pyłu zawieszonego PM2,5.