Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Obejmuje powiat miasta Łomża oraz powiat łomżyński.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania i alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Poziom informowania obejmuje powiat miasta Łomża, natomiast poziom alarmowy obejmuje powiat augustowski.