pon., 06/02/2023 - 10:17

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Obejmuje powiat miasta Łomża, powiat miasta Białystok i powiat białostocki.

pt., 04/11/2022 - 14:55

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10