CYKL SEMINARIÓW PN: „USPRAWNIENIE PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH W ŚWIETLE USTAWY O INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA”

Cykl seminariów pn: ”Usprawnienie procedur administracyjnych w świetle ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska” zorganizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W szkoleniach, które odbyły się w dniach 23 i 24 czerwca 2021 r. wzięli udział pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku

Celem zorganizowanego szkolenia było zapoznanie pracowników IOŚ ze zmianami przepisów z zakresu stosowanych ustaw.

W trakcie szkolenia omówione zostały kwestie związane z nowymi obowiązkami nałożonymi na IOŚ wynikające z ustawy o inspekcji ochrony środowiska. Zostały omówione również inne zagadnienia związane z obowiązkami z zakresu gospodarki odpadami. Ponadto w trakcie szkolenia poruszona została kwestia przepisów wynikających z ustawy prawo wodne oraz postępowania administracyjnego w sprawie nakładania kar administracyjnych i opłat podwyższonych z zakresu ustawy prawo wodne.

Uczestnicy szkolenia siedzą za sołami

Uczestnicy szkolenia siedzą za stołami

Dwa plakaty umieszczone na drzwiach informujące o szkoleniu

Kwota dofinansowania
18 134,81 zł
Rok
2021