Tytuł mój własny

Zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi w pobliżu rzeki Jabłonka w Zambrowie

Body

Zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi w pobliżu rzeki Jabłonka w Zambrowie było powodem interwencji WIOŚ w Białymstoku Delegatury w Łomży w dniu 30.10.2023 r. WIOŚ prowadzi dalsze działania w kierunku ujawnienia sprawcy zrzutu zanieczyszczeń do kanalizacji.

W dniu 30.10.2023 r. do WIOŚ w Białymstoku Delegatury w Łomży wpłynęło zgłoszenie kierownika Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Zambrowie o wycieku substancji ropopochodnej w pobliżu rzeki Jabłonka przy ul. Polowej w Zambrowie. Inspektorzy WIOŚ podczas prowadzonych czynności stwierdzili, że z pobliskiego kolektora deszczowego wypływała czarna, mazista ciecz o zapachu charakterystycznym dla substancji ropopochodnych (prawdopodobnie przepracowany olej). Z informacji uzyskanych od służb pracujących na miejscu zdarzenia, nieznanego pochodzenia substancja pojawiła się w ujściu kolektora, w momencie gdy pracownicy Wód Polskich oczyszczali wylot celem zaślepienia przyłączenia, które nie posiada uregulowania stanu formalno-prawnego. Błyskawiczna interwencja pracowników Wód Polskich we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, która polegała na zaczopowaniu wylotu kolektora oraz wykonaniu na rzece Jabłonce rękawa z sorbentem, uchroniła rzekę przed przedostaniem się opisywanej substancji. Równocześnie była prowadzona akcja wypompowywania zawartości kolektora do zbiorników typu mazuer. Inspektorzy WIOŚ z pracownikami Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ pobrali próby wody z rzeki. Oczekuje się na wyniki badań laboratoryjnych w zakresie niezbędnym do stwierdzenia czy doszło do zanieczyszczenia rzeki.

Dnia 31.10.2023 r. Inspektorzy WIOŚ dokonali lustracji studzienek kanalizacyjnych biegnących wzdłuż instalacji deszczowej zlokalizowanej przy ul. Polowej w Zambrowie. Na podstawie art. 10b ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska dokonano wejścia na teren trzech przedsiębiorstw oraz jednej instytucji państwowej. W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono śladów, które wskazywały by sprawcę zrzutu zanieczyszczeń do instalacji kanalizacyjnej.

Dnia 03.11.2023 r. Inspektorzy WIOŚ, przedstawiciele Wód Polskich, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Urzędu Miejskiego wzięli udział w zebraniu sztabu kryzysowego zorganizowanego przez Burmistrza Zambrowa. Tego dnia przy pomocy generatora dymu dokonano próby wykrycia nielegalnego przyłącza do kolektora deszczowego, która to nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Zambrowie przewidują prowadzenie dalszych czynności w celu wykrycia nielegalnego przyłącza do kolektora deszczowego. Inspektorzy WIOŚ mimo braku sukcesu próby dymnej, rozpoczęli kontrolę działalności gospodarczej w jednym z podmiotów, w zakresie sposobów postępowania z olejami odpadowymi oraz gospodarki wodno-ściekowej. Przewiduje się rozszerzenie czynności kontrolnych o kolejny podmiot. W trakcie wspólnych działań wypompowano zawartość kolektora, który obecnie jest zaczopowany.

Zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi w pobliżu rzeki Jabłonka w Zambrowie

Zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi w pobliżu rzeki Jabłonka w Zambrowie

Zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi w pobliżu rzeki Jabłonka w Zambrowie

Zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi w pobliżu rzeki Jabłonka w Zambrowie