Tytuł mój własny

INFORMACJA O RYZYKU WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU DOPUSZCZALNEGO SUBSTANCJI W POWIETRZU W 2023 ROKU

Body

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku informuje o ryzyku wystąpieniu w 2023 r. przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 na terenie powiatu miasta Łomża.

Powiadomienie można pobrać z poniższego załącznika.