ZADANIA FINANSOWANE LUB DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

dzs_fundusz_2022

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU

DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWO - TERENOWEGO

Nazwa projektu

Zakup środka transportu

Rodzaj finansowania

dofinansowanie ze środków z budżetu państwa

Wartość dofinansowania

102480.50 zł

Całkowity koszt inwestycji

102480.50 zł

Opis projektu

Dostawa samochodu osobowo - terenowego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku