wt., 25/04/2023 - 14:54

INFORMACJA O RYZYKU WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOCELOWYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU W 2023 ROKU

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na obszarze miasta Łomża i okolic.

Powiadomienie można pobrać z poniższego załącznika.

wt., 28/02/2023 - 15:10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Obejmuje powiat miasta Łomża oraz powiat łomżyński.

wt., 28/02/2023 - 10:07

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania i alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Poziom informowania obejmuje powiat miasta Łomża, natomiast poziom alarmowy obejmuje powiat augustowski.