Unieważnienie legitymacji
Inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska

Znak sprawy: WO.223.2.2021

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku unieważnia legitymację Inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska nr 10028 wystawioną na nazwisko Szlaszyńska Wioleta.