ZADANIA DOFINANSOWANIA

Nazwa zadania Rok Kwota dofinansowania Krótka treść
SEMINARIUM PN.: „USPRAWNIENIE PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZMNIEJSZENIE ZANIECZYSZCZENIA WÓD AZOTANAMI POCHODZĄCYMI ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH ORAZ ZAPOBIEGANIE DALSZEMU ZANIECZYSZCZENIU” 14 950,00 zł

Seminarium pn.: „Usprawnienie procedur administracyjnych związanych z programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku, dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku 43 800,00 zł

Zakup samochodu osobowego na potrzeby realizacji zadań związanych z utworzeniem w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku Grupy Interwencyjno-Wyjazdowej w celu ujawniania i eliminowania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku na terenie województwa podlaskiego w 2022 roku.

Cykl seminariów pn: „usprawnienie procedur administracyjnych w świetle ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska” 18 134,81 zł

Cykl seminariów pn: ”Usprawnienie procedur administracyjnych w świetle ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska” zorganizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Dostawa środków transportu na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku 69 990,00 zł

Zakup samochodu osobowego na potrzeby realizacji planu kontroli dotyczącego gospodarki wodno - ściekowej, w tym m. in. kontrola oczyszczalni ścieków oraz gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi na terenie województwa podlaskiego w 2021 roku.

Dostawa środków transportu na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku 130 000,00 zł

Zakup dwóch samochodów osobowych na potrzeby realizacji planu kontroli gospodarstw rolnych wynikających z "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" na terenie województwa podlaskiego w 2020 roku.