DELEGATURY

WIOŚ w Białymstoku - Delegatura w Łomży
18-402 Łomża, ul. Akademicka 20
tel.: 86 218 21 69
fax: 86 218 28 93
e-mail: lomza@bialystok.wios.gov.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7:00-22:00

 

WIOŚ w Białymstoku - Delegatura w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5
tel.: 87 563 24 90
fax:87 563 24 80 
e-mail: suwalki@bialystok.wios.gov.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7:00-22:00