KOMUNIKAT DOTYCZĄCY LAKTOPOLU

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w kwietniu 2024 r. zakończył trwająca od grudnia 2023 r. kontrolę interwencyjną w zakładzie Laktopol - B Spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim. Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości w zakresie eksploatacji zakładowej oczyszczalni ścieków. Stwierdzono wprowadzanie do wody ścieków niedostatecznie oczyszczonych, rozcieńczanie ścieków wodą oraz używanie urządzeń i obiektów budowlanych niezgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym. Wobec osób odpowiedzialnych za popełnione wykroczenia zastosowano sankcje karne, w postaci pouczeń i mandatu karnego.

Analiza ilości ścieków surowych i oczyszczonych wytwarzanych przez Spółkę Laktopol-B wykazała, że od dłuższego czasu, instalacja pracuje powyżej swoich możliwości, wynikających z dokumentacji projektowej oraz decyzji Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z 2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na modernizacji wraz z rozbudową „Zakładowej Oczyszczalni Ścieków w Spółdzielni Mleczarskiej BIELMLEK”. Ustalono, że dotychczas nie dokonano zgłoszenia zakończenia robót budowlanych do właściwego organu nadzoru budowlanego oraz nie uzyskano decyzji pozwolenia na użytkowanie, zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. Do zaniechań w przedmiotowym zakresie doszło przed przejęciem zakładu przez Laktopol – B Sp. z o.o.

Nie mniej od powyższych ustaleń, wobec spółki Laktopol-B sp. z o.o., jako następcy prawnego SM Bielmlek, WIOŚ w Białymstoku przeprowadzi postępowanie administracyjne, w zakresie eksploatacji zakładowej oczyszczalni ścieków z naruszeniem decyzji Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. Przedsiębiorcy za tego rodzaju naruszenie grozi administracyjna kara pieniężna w kwocie od 5 tys. zł do 1 mln. zł.

Ustalenia kontroli, w formie wystąpień pokontrolnych, zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim oraz właściwego miejscowo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w kwietniu 2024 r. zakończył trwająca od grudnia 2023 r. kontrolę interwencyjną w zakładzie Laktopol - B Spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim. Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości w zakresie eksploatacji zakładowej oczyszczalni ścieków. Stwierdzono wprowadzanie do wody ścieków niedostatecznie oczyszczonych, rozcieńczanie ścieków wodą oraz używanie urządzeń i obiektów budowlanych niezgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym. Wobec osób odpowiedzialnych za popełnione wykroczenia zastosowano sankcje karne, w postaci pouczeń i mandatu karnego.

 

Inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Białymstoku wraz z funkcjonariuszami Wydziały dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku przeprowadzili działania wobec osób prowadzących nielegalny demontaż pojazdów na terenie województwa podlaskiego.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku przeprowadzili wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego działania prewencyjne Nielegalne Odpady 2024.