PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Przyjęcie obywateli w sprawach skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku i jego Delegaturach w Łomży i w Suwałkach odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 22:00

Rozpatrywanie skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku koordynuje Wydział Prawny.

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska lub Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek będący dniem pracy urzędu w godzinach 8:00 - 16:00 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 2/3.

Kierownicy Delegatur przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek będący dniem pracy urzędu w godzinach 8:00 - 16:00 w siedzibach Delegatur, odpowiednio:

  • w Łomży przy ul. Akademickiej 20,
  • w Suwałkach przy ul. Piaskowej 5.