pt., 17/03/2023 - 10:10

ZANIECZYSZCZENIE RZEKI DOLISTÓWKA W BIAŁYMSTOKU

Zanieczyszczenie rzeki Dolistówka w Białymstoku substancją koloru rdzawego było powodem interwencji Inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku w dniu 15 marca 2023 roku.

Dnia 15 marca 2023 roku do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku wpłynęło zgłoszenie Straży Miejskiej w Białymstoku dotyczące zanieczyszczenia rzeki Dolistówka, w okolicy ulicy Piasta i Sulika w Białymstoku.

Inspektorzy WIOŚ w Białymstoku udali się na miejsce zdarzenia celem dokonania oceny zaistniałej sytuacji. Na miejscu potwierdzono, iż rzeka Dolistówka jest silnie zabarwiona cieczą koloru rdzawego, która wydobywa się kolektora miejskiego. Funkcjonariusze Straży Pożarnej ustawili zapory zapobiegające rozprzestrzenianiu się zanieczyszczenia.

Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ oddział w Białystoku pobrało próbki do badań laboratoryjnych.

Trwają czynności wyjaśniające w zakresie źródła zanieczyszczenia.

ii_2023-03-17_I

ii_2023-03-17_II

czw., 16/03/2023 - 13:13

ii_2023-03-16

czw., 09/03/2023 - 12:40

2023-03-09_12-11_I