czw., 24/11/2022 - 14:14

ZANIECZYSZCZENIE RZEKI KAMIONKA

W dniu 23.11.2022 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku wpłynęło zgłoszenie od Nadzoru Wodnego Siemiatycze dotyczące zanieczyszczenia rzeki Kamionka. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia zlokalizowanego w okolicach miejskiej oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach. W ramach czynności dokonano oględzin. Pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pobrali próby wody i ścieków do badań laboratoryjnych pod kątem ewentualnego zanieczyszczenia.

W związku z ww. sytuacją, w dniu 24.11.2022 r. wpłynęło pismo od zarządzającego miejską oczyszczalnią w Siemiatyczach informujące o awarii systemu napowietrzania oraz prowadzonych działaniach zmierzających do usunięcia skutków awarii.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku rozpoczęli kontrolę interwencyjną. W zależności od uzyskanych wyników badań podejmowane będą dalsze czynności w sprawie.

zanieczyszczenie_rzeki_kamionka_2022-11-24_1

czw., 15/09/2022 - 12:07

zatrzymano_nielegalny_transport_odpadow_2022-09-15

pt., 09/09/2022 - 09:24

jakosc_rzeki_czarna_struga_w_goniadzu_na_odcinku_przy_ujsciu_do_biebrzy_1

jakosc_rzeki_czarna_struga_w_goniadzu_na_odcinku_przy_ujsciu_do_biebrzy_3