DOSTAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

Zakup dwóch samochodów osobowych na potrzeby realizacji planu kontroli gospodarstw rolnych wynikających z "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" na terenie województwa podlaskiego w 2020 roku.

Kwota dofinansowania
130 000,00 zł
Rok
2020