DOSTAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU TZN. JEDNEGO OSOBOWO – TERENOWEGO I DWÓCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

Znak sprawy
WA.272.1.2020
Przedmiot zamówienia

Dostawa środków transportu tzn. jednego osobowo – terenowego i dwóch osobowych, fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku, wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2019, nieużywanych, bez wad  i uszkodzeń, kompletnych i gotowych do użytku, sprawnych technicznie, spełniających ogólne wymagania dotyczące pojazdów samochodowych

Data ogłoszenia przetargu
Miejsce składania ofert

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku,
15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3, sekretariat, pokój nr 5

Termin składania ofert
Miejsce otwarcia ofert

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku,
15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3, pokój 111, I piętro

Termin otwarcia ofert
Osoba do kontaktu
Katarzyna Legumina